بیماری های زنان

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
180,000180,000

تقریبا هر بانویی به یک بیماری زنانه یا بیشتر در زندگی مبتلا می شود. در بیشتر موارد این بیماری ها ملایم تا قابل درمان هستند. اما بعضی امراض، شدید هستند و منجر به عوارضی می شوند. برای مثال این بیماری ها تاثیر بر باروری و  کیفیت زندگی می گذارند. مراجعات منظم به پزشک، رعایت مراقبت های بهداشتی و استفاده از داروهای بیماری های زنان می تواند از نارسایی های مختلف پیشگیری کند.

فیلتر
دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
180,000180,000