دوران قاعدگی

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
0100

دوران قاعدگی

به ریزش دوره‌ای دیواره رحم که همراه با خونریزی است، قاعدگی می گویند. در بیشتر مواقع دوره قاعدگی خانم ها با یکدیگر متفاوت است. اغلب فاصله بین دو پریود از 21 تا 35 روز محاسبه شده است. بی نظمی مداوم ممکن است موجب بروز مشکلات دیگری شود. با استفاده از بهترین قرص  های دوران قاعدگی، می‌توانید به تنظیم شدن سیکل ماهیانه خود کمک کنید.

فیلتر
دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
0100