ریز مغذی ها

دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
145,000145,000

ریز مغذی ها و درشت مغذی ها هر دو در رژیم غذایی اهمیت دارند. همه ما برای داشتن بدنی سالم باید این مواد مغذی را دریافت کنیم. بسیاری از این مواد مغذی را خودمان نمی توانیم در بدن درست کنیم. بنابراین با استفاده از انواع مکمل و داروهای ریز مغذی ها میتوانیم این کمبود را جبران کنیم. توجه داشته باشید در صورت کمبود مواد ریز مغذی، سیستم ایمنی بدن به شدت ضعیف می شود.

فیلتر
دسته بندی محصولات
فیلتر قیمت
145,000145,000